Uw vrije tijd loopt snel, gebruik hem wel.
Landschapstekening van de deelraad Vrije Tijd 

De Leuvense deelraad Vrije Tijd is enkele jaren geleden ontstaan uit de splitsing van de deelraad Vorming en Vrije tijd die uit zijn voegen barstte. Door deze splitsing krijgen de vrijetijdsverenigingen de kans hun stem luider te laten klinken en ook daadwerkelijk gehoord te worden. In de democratisch georganiseerde deelraad met vertegenwoordigers van meer dan dertig aangesloten verenigingen loopt de communicatie zowel top down vanuit het stadhuis naar de verenigingen als bottom up, vanuit de verenigingen naar het beleid.

Wat wil de deelraad vrije tijd bereiken?

De deelraad wil een platform scheppen met democratische inspraak van alle Leuvense vrijetijdsverenigingen. Ze is ook een instrument voor informatie-
verspreiding voor het culturele beleid van de stad. De deelraad biedt kansen voor gemeenschapsopbouw, sociale contacten en educatie. Samenwerking en wisselwerking zijn dan ook heel belangrijk. De deelraad wil daarnaast nieuwe geïnteresseerde verenigingen aantrekken en vertegenwoordigen zodat ze in aanmerking kunnen komen voor de eerder genoemde voordelen en subsidiëring.

Toekomst

Het is de bedoeling dat de vijf culturele deelraden bruggenbouwers zijn in het hier en nu, maar ze zullen ook als een samenlevingscement werken voor heel de Leuvense regio. Leuvenaars zullen zich gemakkelijker kunnen engageren in het verenigingsleven. Ook de Leuvense studenten kunnen in dit proces betrokken worden. De deelraad Vrije Tijd wil het volledig netwerk van alle vrijetijdsbesteding onder dak brengen, wat voordelen inhoudt voor de verenigingen op het vlak van toenemende professionalisering met zo mogelijk begeleiding door betaalde medewerkers.

Uw vrije tijd is kostbaar

Zoek je een vereniging? Alle praktische info staat op de verenigingswebsites of in publicaties. Website: www.uitinleuven.be/vrijetijd

Uw vereniging is nog niet aangesloten?

Stel het niet uit en registreer u nu! Uw inzet is waardevol en draagt bij aan de gezelligheid en dynamiek van onze stad.

Uw vrije tijd loopt snel, gebruik hem wel.