Landschapstekeningen Cultuurraad

In het kader van het traject Kunstendecreet werd in 2015 een landschapste­kening van de Kunsten gemaakt. Die nota “Stad in Beweging” inspireerde ook de andere culturele sectoren in Leuven om voor hun veld of domein een landschapstekening te maken.

De deelraden Erfgoed, Amateurkunsten, Vrije tijd en Vorming werkten in 2016 aan hun landschapstekeningen. Een aantal deelraden kreeg hiervoor begeleiding van Vormingplus. Het zijn vier heel ver­schillende interpretaties van ‘een landschapstekening’ geworden. Ze volgen de voorkeur van elke deelraad.

In 2017 moeten deze vijf veldtekeningen uitmonden in één nieuw document dat de basis zal vormen voor het "Memorandum van de culturele sector in Leuven voor de nieuwe coalitie".

Landschapstekening Kunsten

Op 3 februari 2015 werd de landschapstekening van de kunsten voorgesteld in STUK in Leuven. Deze tekst werd geschreven door 16 Vlaams gesubsidieerde kunstenorganisaties in het kader van het nieuwe kunstendecreet. De tekst inspireerde het hele culturele veld in Leuven. Ook de andere deelsectoren werken nu aan een landschapstekening voor hun veld: erfgoed, amateurkunsten, vrije tijd en vorming.

>> raadpleeg de landschapstekening op issuu
>> foto’s presentatiedag (c)Joeri Thiry #kunstencentrum STUK

Leuven bewogen door erfgoed.
Landschapstekening van de deelraad erfgoed

Erfgoed is veel meer dan een bevoegdheid, een sector, een domein of veld. Het is sterk verweven met onszelf als individu en als samenleving, met het leven van ons allemaal, maar ook met zoveel andere domeinen. Deze land­schapstekening maakt duidelijk waarvoor ‘erfgoed in Leuven’ vandaag staat en welk ontwikkelingspotentieel het nog heeft. Wat is de rol of het belang van erfgoed voor kernspelers, zoals de stad en de universiteit, en voor ande­re maatschappelijke sectoren? Waarom is het voor inwoners, organisaties, studenten, bezoekers en toeristen belangrijk dat er goed voor het erfgoed gezorgd wordt en dat het op heel diverse manieren toegankelijk gemaakt wordt? Welke troeven van Leuven met zijn sterk en gediversifieerd netwerk van erfgoedactoren zijn nog onderbenut. Dit lees je in de publicatie en zie je in het bijpassend filmpje waarvoor Sander Tas (Kadanja) zorgde. 

>> raadpleeg de landschapstekening op issuu

Leuven verbindende stad.
Landschapstekening van de deelraad amateurkunsten 

De landschapstekening van de deelraad amateurkunsten is een drieluik zijn waarvan het eerste deel, een brochure, gepresenteerd werd op de Staten-Generaal Cultuur 2016. Daar­naast droomt de deelraad van een digitale overzichtskaart met aanduiding van de locaties van de verenigingen. Een derde onderdeel zou een jaarlijks terugkerende seizoensstarter zijn, waarbij een soort menselijke ketting wordt gemaakt en de amateurkunsten letterlijk fysiek de ruimte in Leuven inne­men. 

>> raadpleeg de landschapstekening op issuu

Uw vrije tijd loopt snel, gebruik hem wel.
Landschapstekening van de deelraad vrije tijd 

De leden van de deelraad vrije tijd hebben voor de vorm van hun landschap­stekening voor een pamflet gekozen. In een korte tekst op postkaartformaat geven ze de sterktes van hun deelraad mee. Daarnaast hebben ze gekozen om een draagtas te maken met de duidelijke boodschap: “Uw vrije tijd loopt snel, gebruik hem wel”.

>> lees de tekst van de deelraad Vrije Tijd

cultuur met kleine c, dicht bij de mensen
Landschapstekening van de deelraad vorming

De deelraad Vorming licht in haar landschapstekening in woord en beeld toe hoe verenigingen het verschil maken in een drukbezette en vaak hectische samenleving. In de brochure staan deze vragen centraal: wat betekenen culturele verenigingen in een stad als Leuven vandaag en morgen? Hoe kunnen ze het bindweefsel vormen tussen mensen in een dichtbevolkt en verstedelijkt gebied?

>> raadpleeg de landschapstekening op issuu