Rien Van Meensel - Verhalen voor het leven
theater - Storytelling

Kom binnen in een wereld van boze koningen en dwaze koninginnen, domme prinsen en slimme prinsessen, vriendelijke en boze monsters, sprekende dieren en wijze bomen. Of luister je liever naar het verhaal van (on)gewone mensen. Ook levensverhalen zijn boeiend en ontroerend. En hoe langer je leeft, hoe meer je te vertellen hebt.

Verhalen ontroeren, ontwapenen, doen lachen, choqueren, zijn wreed of … pikant. Verhalen zijn leeftijdloos!

Rien vertelt verhalen voor de hele familie en slaagt er in om volwassenen en kinderen mee te doen bewegen, te dansen en te zingen. Ze leven honderden raadsels in haar hoofd. Daarenboven houdt ze van wandelen, kent de omgeving van Leuven op haar duimpje evenals de verhalen die er bij horen en … ze kent het verhaal van elke boom.

Meer informatie op www.verhalenvoorhetleven.be.

Uitkoopsom: 

€ 150,00 voor een vertelsessie of wandeling

Doelgroep: 

voor deleeftijd vanaf 7 jaar tot en met 99 jaar

Technische fiche: 

een echte, rustige plaats waar men kan zitten

verder af te spreken al naargelang de formule:
bij een wandeling is er niets nodig
voor vertellen binnen zijn de vereisten afhankelijk van de grootte van de ruimte: stoelen, bankjes ...

Catering: 

niet van toepassing

Beschikbaarheid: 

niet beschikbaar tussen 1 augustus en 19 augustus

Contact: 

adres: Verhalen voor het leven, mevrouw Rien Van Meensel, Richard Valvekensstraat 74, 3010 Leuven

telefoon: 0478 24 70 53

e-mail: rienvm@yahoo.co.uk