Cultuurbeleid

Het cultuurbeleid van de stad Leuven wordt bepaald door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en schepenen bereidt het beleid van de gemeenteraad voor en voert deze uit. De schepen van cultuur is Denise Vandevoort. Zij is ook schepen van toerisme, evenementen, deeltijds kunstonderwijs en senioren. De gemeenteraad wordt geadviseerd door de gemeenteraadscommissie cultuur (samenstelling). Wat de plannen zijn voor deze beleidsperiode lees je in het cultuurbeleidsplan (in de bestuursnota stad Leuven, p 11 en vanaf p 145).

Directie cultuur

De directie cultuur van de stad Leuven bereidt het cultuurbeleid voor en voert het uit. Directeur cultuur van de stad Leuven is Piet Forger. De volledige directie cultuur telt ongeveer 120 medewerkers en omvat 4 stedelijke cultuurdiensten en een stafdienst:

De Bib Leuven
30CC
Erfgoedcel Leuven
Stadsarchief Leuven

M-Museum Leuven

Naast deze 4 stedelijke cultuurdiensten, is er ook één autonoom gemeentebedrijf binnen cultuur, met name M-Museum Leuven.

Leuvense culturele ruimte

Daarnaast zijn er een heleboel niet-stedelijke cultuurhuizen, erfgoedorganisaties en meer dan 300 socio-culturele verenigingen.