Verenigingsleven

De stad Leuven heeft een rijk en divers verenigingsleven. Veel socio-culturele verenigingen zijn vertegenwoordigd in de Cultuurraad. Omdat er meer dan 300 verenigingen actief zijn binnen deze context, werd de Cultuurraad opgesplitst in de Cultuurkoepel en vijf deelraden: amateurkunsten, erfgoed, kunsten, vorming en vrije tijd. Je vereniging laten erkennen binnen deze vergadering kan altijd.

Cultuurkoepel - voorzitter Geert Robberechts

deelraad amateurkunsten - voorzitter Oktaaf Duerinckx

deelraad erfgoed - voorzitter Rob Belemans

deelraad kunsten - voorzitter Tim Beernaert

deelraad vorming - voorzitter Jan Vermeir

deelraad vrije tijd - voorzitter Linda Van Assche

Wil je erkend worden als Leuvense vereniging? Op https://www.leuven.be/erkenning-van-een-vereniging lees je hoe dat moet.

Subsidiewijzer met:

- basis- en werkingssubsidie (via directie cultuur)
- subsidie sociaal-culturele activiteit (via directie communicatie)
subsidie jubileum (via directie communicatie)
subsidie jumelage activiteiten (via directie communicatie)
subsidie projecten cultureel erfgoed (via de erfgoedcel)
subsidie initiatieven en projecten voor personen met een beperking (via dienst diversiteit en gelijke kansen)